Podmienky používania

Dobrovoľným prístupom a používaním tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím, nepristupujte k tejto webovej stránke a nepoužívajte jej služby.

Webová stránka etipos-casino.click si vyhradzuje právo aktualizovať a zmeniť tieto podmienky používania kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite po ich zverejnení na tejto webovej stránke. Preto je dôležité pravidelne skontrolovať tieto podmienky používania.

Používateľské práva a povinnosti

Používateľ tejto webovej stránky je zodpovedný za riadne používanie a prístup k informáciám a službám poskytovaným na tejto webovej stránke. Používateľ sa zaväzuje pri používaní tejto webovej stránky dodržiavať platné zákony a predpisy a rešpektovať práva ostatných používateľov.

Používateľ nesmie:

  • porušovať autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva
  • zneužívať alebo narušovať bezpečnosť webovej stránky
  • zasielať nespamové alebo nevyžiadané správy
  • šíriť nelegálne, hanlivé alebo pornografické obsahy

etipos-casino.click si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto podmienky používania, a zablokovať prístup používateľovi k webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

Intelektuálne vlastníctvo

Všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva (vrátane, ale nie obmedzené na, texty, grafiku, logá, ikony, obrázky, audio záznamy, digitálne súbory a softvér) na tejto webovej stránke patria alebo sú licencované etipos-casino.click a sú chránené autorským právom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Materiály dostupné na tejto webovej stránke nesmú byť kopírované, distribuované, prepredávané, vystavené alebo použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu etipos-casino.click.